Investeste în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”. Domeniul major de intervenție 2.3 ”Acces şi participare la formare profesională continuă”

 INSTALAȚII DE RIDICAT  ( IR )
  Proiect strategic POSDRU/164/2.3/S/132296.

CREŞTEREA NUMĂRULUI DE ANGAJAŢI PARTICIPANŢI LA PROGRAME DE FPC PRIN CALIFICARE/RECALIFICARE ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR DE RIDICAT


 INSTALAȚII PERICULOASE  ( IP )
  Proiect strategic POSDRU/164/2.3/S/138815.

CREŞTEREA NUMĂRULUI DE ANGAJAŢI PARTICIPANŢI LA PROGRAME DE FPC PRIN CALIFICARE/RECALIFICARE ÎN DOMENIUL INSTALAŢIILOR PERICULOASE